header

ตัวอย่างของชำร่วยแต่งงาน Wedding Gift

Ozone 1-ของชำร่วย ต้นไม้หัวใจ ในกระถางสี่เหลี่ยมสีขาว......
สินค้า Ozone 1 ...............................ตัวอย่าง Ozone 1 >>ชุด 7, ชุด 6, ชุด 1, ชุด 2, ชุด 3, ชุด 4, ชุด 5
Ozone 2-ของชำร่วย ต้นไม้หัวใจ ในกระถางหลากสี 1"......
สินค้า Ozone 2 ............................... ตัวอย่าง Ozone 2 >>ชุด3, ชุด1, ชุด2
Ozone 3-ของชำร่วย ต้นไม้หัวใจ ในกระถางหลากสี 2"......
สินค้า Ozone 3 ............................... ตัวอย่าง Ozone 3 >> 1, 2
Ozone 4-ของชำร่วย ต้นไม้มงคลคู่ ในกระถางสี่เหลี่ยมสีขาว......
สินค้า Ozone 4 ............................... ตัวอย่าง Ozone 4 >> 1, 2
Ozone 5-ของชำร่วย ต้นไม้รูปหัวใจ ในกระถางแก้ว......
สินค้า Ozone 5 ............................... ตัวอย่าง Ozone 5 >> 1, 2
Ozone 6-ของชำร่วย ต้นไม้รูปหัวใจ ในกระถางสี่เหลี่ยม 3"......
สินค้า Ozone 6 ...............................ตัวอย่าง Ozone 6 >> 1, 2
Ozone 7-ของชำร่วย/ของรับไหว้ ต้นไม้มงคล ในกระถางสี่เหลี่ยมสีขาว 3"......
สินค้า Ozone 7 ...............................ตัวอย่าง Ozone 7 >> 1, 2, 3, 4, 5
Ozone 8-ของรับไหว้ ต้นไม้มงคล ในกระถางสี่เหลี่ยมสีขาว......
สินค้า Ozone 8 ...............................ตัวอย่าง Ozone 8 >> 1, 2

Ozone 9-ของรับไหว้ ตะกร้าต้นไม้มงคล......
สินค้า Ozone 9 ...............................ตัวอย่าง Ozone 9 >> 1, 2

หินหลากสี มีให้เลือก เพื่อตกแต่งของชำร่วย ให้สวยงาม เข้ากับ ลักษณะงาน ต่างๆๆ สีแดง สีขาว สีน้ำตาลธรรมชาติ สีเหลือง สีเขียว สีฟ้า สีส้ม สีม่วง ชมพู